Thư viện

Trưởng Bộ môn CTGT Thành phố và CT Thủy ; Trưởng Khoa Đại học tại chức
Nhà giáo Nhân dân. Giảng viên cao cấp. GS. Trung là người sáng lập bộ môn
Phó trưởng Bộ môn, phụ trách Công trình Thủy
Giáo sư thỉnh giảng. Vụ Trưởng Vụ Khoa học Công nghệ - Bộ Giao thông vận tải
Bí thư chi bộ CTGTTP ; Phó Trưởng nhóm môn học-Trung tâm Đào tạo Quốc tế.
Phó Trưởng Phòng Khảo thí và ĐBCL
Tổ trưởng Công đoàn Bộ môn
12
Đối tác
abc